Tervezői tanácsadás

Az építészeti program megalkotása egyszerű feladatnak tűnik, mégis érdemes rászánni az időt és alaposan végiggondolni, hiszen ez adja a tervezés vázát. A pontos, precíz és reális tervezési program meghatározza a szükséges funkciókat, helyiségkapcsolatokat, építési rendszereket.
A másik fontos kérdéskör az építési telek övezeti besorolása és az övezetre vonatkozó jogszabályok, előírások megismerése. Irodánk vállalja az előzetes telekvizsgálat során az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) és az adott település Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) vizsgálatát, melyek meghatározzák a fő paramétereket. A beépítettség, szintterületi mutató, zöldfelületi mutató és épületmagasság (vagy építmény-, homlokzatmagasság) befolyásolja az épület kialakítását. Az előírások pontosan utasítást adnak az épület telepítését illetően (szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítés, stb). Az OTÉK által meghatározott elő-, oldal-, és hátsókert méretei pontosan kijelölik az építési helyet, ahová az épületet elhelyezhetjük. A telekvizsgálat során ellenőrizzük a korlátozásokat (örökségvédelmi, régészeti, stb), de vizsgáljuk az előírt a tető hajlásszöget, anyaghasználatot.

Egy építészeti projekt lebonyolítása nehéz feladat, hiszen a rengeteg jogszabály-, előírás, hatósági ügyek intézése-, értelmezése, műszaki szabványok és technológiák kiválasztása komplex mérnöki feladat. Az építészeti tanácsadással segítünk kiigazodni a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.