Tervezés folyamata

A C60 Építész Stúdió generáltervezés keretében vállalja az adott projekt komplex lebonyolítását. Minden tervezési feladatot koordinálunk, összefogjuk a szakági tervezőket (tartószerkezeti tervező, épületgépészeti tervező, épületvillamossági tervező, belsőépítészeti tervező, látványtervező, tűzvédelmi tervező, akusztikai tervező, felvonó tervező, kerttervező, költségvetést készítő), így az Építtető számára kényelmesebbek az egyeztetések, egyszerűbbek, átláthatóbbak a munkafolyamatok és kiszámítható az építési költség és az időbeli ütemezés.

Igényfelmérő konzultáció

A személyes találkozó során megismerjük egymást és a projekttel kapcsolatos elképzeléseket. Már a telek kiválasztásakor érdemes szakmai segítséget kérni, hogy az építési övezetekre vonatkozó paraméterek és egyedi előírások tekintetében megvizsgáljuk a beépítési lehetőségeket. A telekvásárlás előtti tanácsadás segítséget nyújt abban, hogy a megrendelői elképzelés átültethető legyen az adott építési telekre.
Az első alkalom hatékonyságát növeli, ha rendelkezésre áll már a telek térképmásolata, tulajdoni lapja, esetleg egy geodézia felmérés a területről. Meglévő épület vagy lakás esetében célszerű elhozni az alaprajzi vázlatokat, néhány fotót a jelenlegi állapotról és a meglévő tervdokumentációt (amennyiben az rendelkezésre áll). Az inspirációs előképek is nagyon hasznosak, legyen szó apró részletekről, anyaghasználatról, tömegformálásról.

Az első megbeszélés végén összeállítjuk a tervezési programot, ami tartalmazza a telekkel kapcsolatos adatokat, funkcionális igényeket és térkapcsolatokat, a helyiségek típusát, használati módját, helyigényét. Az épület karakterén, külső megjelenésén kívül rögzítésre kerül még az építés módja, a preferált anyagok, az épületgépészeti- és épületvillamossági rendszerek.
Miután a telek nyújtotta lehetőségek, a megrendelő szándékai és a projekt megvalósíthatósága átbeszélésre kerültek, pontos árajánlatot tudunk adni az adott munkára.

Vázlatterv – Koncepcióterv

A helyszín alapos megismerése után, a közösen megalkotott tervezési program alapján vázlatterveket készítünk. A beépítési mutatók és a hatósági előírások tanulmányozása mellett nagy figyelmet fordítunk környezeti adottságok figyelembe vételére, a telepítésre (illeszkedés, tájolás) és a funkcionális elrendezések-, térkapcsolatok kialakítására. A munka során 2-3 különböző koncepció készül – a változatok bemutatják az erősségeket, gyengeségeket, kompromisszumokat – amelyek tartalmazzák az épület telken belüli elhelyezkedését, tömegét és alaprajzi kialakítását. A könnyebb megértés érdekében munkaközi modellekkel, skiccekkel, látványtervekkel segítjük a vizuális kommunikációt. A folyamatos párbeszéd során közösen alakítjuk a tervet, kiválasztjuk a homlokzati anyaghasználatot, gépészeti rendszereket. A Megrendelőnek legjobban tetsző koncepciót tovább alakítjuk, formáljuk, majd a megvalósíthatóság érdekében egyeztetésre visszük a tervet az illetékes építési hatóságokhoz.

Engedélyezési tervdokumentáció

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk az engedélyezési eljárások tekintetében. Képviseljük a beruházók érdekeit, lefolytatjuk az engedélyezési folyamathoz szükséges egyeztetéseket (pl.: főépítészi szakmai konzultáció, szakhatósági állásfoglalás megszerzése, tervzsűri-, tervtanácsi állásfoglalás megszerzése)

Különböző engedélyezési folyamatok léteznek, annak megfelelően, hogy milyen típusú projektet készítünk:

  • Egyszerűsített bejelentési terv: a 300 m2 alatti új és meglévő lakóépületek építése vagy bővítése esetén szükséges eljárás. (Amennyiben a megrendelő magánszemély és az épület csak egy lakóegységet tartalmaz, úgy a 300 m2 feletti nettó alapterületű ingatlan tervezése is egyszerű bejelentési kategóriába esik.) Az egyszerű bejelentéshez és kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció alapkövetelményeit, tartalmát, valamint a tervezői művezetés szabályait a 155/2016. (VI. 13.) sz. Kormány rendelet tartalmazza.
    Az építési tevékenységet az elektronikus építési napló (e-napló) megnyitása és a tervdokumentáció feltöltése után a 15. napon lehet elkezdeni
  • Engedélyezési terv: új épület építése vagy meglévő épület szerkezeti és / vagy külső átalakítása esetén szükséges eljárás. (Amennyiben a tervezett ingatlan 300 m2 feletti lakóépület és a megrendelő nem magánszemély vagy több lakóegységet tartalmaz, illetve ha az épület nem lakóépület, akkor a tervezés során engedélyezési tervet kell készíteni és nem egyszerű bejelentési tervdokumentációt.) Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.
    Az építési tevékenységet egy engedélyezési eljárás előzi meg, melyet az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) rendszerén keresztül kell elindítani. Ügyintézési határidő általában 35 nap, ezt esetleg hiánypótlási felhívás hosszabbíthatja meg. A döntés meghozatala után az építési engedély 15 napon belül jogerőre emelkedik. A határozat kiállítása után kezdődik a tender / kiviteli terv készítése.
  • Nem építési engedély köteles tevékenység: A tervdokumentáció tartalma hasonló az engedélyes tervekéhez, de változik az eljárás menete. Ilyen esetekben településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges. Az ügyintézési, elbírálási idő általában 15 napra csökken.

Tender tervdokumentáció

A tender tervdokumentáció az engedélyezési tervnél részletesebb műszaki tartalmú tervcsomag. Célja a potenciális kivitelezőktől való árajánlat kérés és a megfelelő kivitelező kiválasztása. Nincs konkrét tartalmi megkötése, de a mennyiségeket, anyag-megnevezéseket, kivitelezéshez szükséges technológiai utasításokat már tartalmazza. Az árazatlan költségkiírás az összes szakágra terjedően a beruházás előkészítését segíti.

Kivitelezési tervdokumentáció

Az építési engedély megszerzése vagy egyszerűsített bejelentési eljárás lefolytatása után a Megrendelőnek lehetősége van részletes kiviteli tervet kérnie, melynek pontos tartalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet tartalmazza.

A kiviteli tervdokumentáció készítését minden esetben ajánljuk, mert a megfelelő léptékű és részletességű tervdokumentáció pontos és egyértelmű utasítást ad a kivitelezőnek. Ennek hiányában sokszor rögtönözni, improvizálni kell, mely irányíthatatlan folyamatokhoz, időbeli csúszásokhoz, költségnövekedéshez, stresszesebb építkezéshez vezethet.

A minden részletre kiterjedő tervdokumentáció alapja a tételesen és pontosan kalkulálható költségvetésnek. Konkrét építési megoldásokat tartalmaz (szigetelési tervek, részletrajzok, konszignációk, stb.), segíti a szakszerű, ütemterv szerinti megvalósíthatóságot. A tervekkel az építés jól koordinálható lesz, a kivitelező munkája könnyen ellenőrizhető minőségi és mennyiségi szempontból.

Projekt után-követés

Az egyszerűsített bejelentési eljárás keretein belül épült lakóházak esetén a tervező kötelezve van a min. 6 alkalmas helyszíni művezetésre, ahol az építtető képviselőjeként a műszaki ellenőrrel együttműködve felügyelik és ellenőrzik a tervek szerinti megvalósulást. Természetesen a projekt után-követés olyan tervezői szolgáltatás, amit egyéb munkák esetén is megrendelhető.

Az építkezés megkezdése előtt a választott kivitelezővel közösen átnézzük a terveket, megválaszoljuk a felmerülő szakmai kérdéseket, tisztázzuk a kivitelező által vállalt műszaki tartalmat.

A kivitelezés szereplőivel való kooperációk, aktuális építési folyamatok átbeszélése biztosítja az Építtetőt a megfelelő minőségű és szakmai színvonalú műszaki lebonyolításról. Ellenőrzésre kerül, hogy a kivitelező betartja-e a tervekben foglaltakat, a jogerős építési engedélynek megfelelően. Az esetlegesen felmerülő tervmódosításokat minden esetben egyeztetjük, átbeszélésre kerülnek a javasolt megoldások, kiváltott anyagok, szerkezetek. Egyszerűsített bejelentési eljárás esetében az elektronikus építési naplóba minden alkalomról külön eseti bejegyzést készítünk.