Szolgáltatások

Szolgáltatások

Építészeti tervezés

Tervezőcsapatunk személyre szabott, egyedi igényekre kialakított épületeket tervez. Számunkra minden feladat személyes kihívás. A megrendelővel való szoros együttműködés, közös gondolkodás eredménye egy innovatív, vizsgálatokon és kísérletezések során körvonalazódó építészeti koncepció. A tervezési program megalkotása után funkcióanalízist készítünk, aminek segítségével elindul a térszervezés.
Magas építészeti minőség csak akkor érhető el, ha a funkcionális és esztétikai alapkövetelményeken túl professzionális és korszerű műszaki megoldásokat alkalmazunk. Az építési technikák és anyagok megválasztása, a legkedvezőbb épületgépészeti megoldások meghatározása már a tervezés kezdeti fázisában komplex mérnöki feladat. Munkánk során törekszünk a környezet-, és energiatudatos épületek tervezésre, a megújuló energiák felhasználására és fontos szempont az alacsony üzemeltetési költség is.
A kortárs építészet számunkra a környezettel való harmónia megteremtése és az időtálló -sallangoktól mentes- őszinte, letisztult formák keresése.
Nem ragaszkodunk görcsösen bizonyos formai és technikai megoldásokhoz. A kölcsönös elégedettség az az érzés, amely a szubjektíven megítélhető produktumot egy magasabb és konkrétabb szintre emeli. Ezzel a felfogással vágunk neki feladatainknak.

családi házak – lakóépületek – középületek – meglévő épületek bővítése, átalakítása

 

Szakági tervezés

A tervezés tárgyától függően az engedélyezési / kivitelezési tervfázisokban különböző szakági tervezők bevonására is szükség van az építészeti-műszaki munkarész mellett. Irodánk koordináló szerepet vállal, összefogja és irányítja a résztvevőket a projektekben. Számunkra az összehangolt tervezési folyamatok kulcsa a folyamatos kapcsolattartás az építtetővel és az állandó szakági partnerekkel.

  • Statikai tervezés
  • Épületgépészeti tervezés
  • Épületenergetikai tervezés
  • Épületvillamossági tervezés
  • Épületszerkezeti tervezés
  • Geodéziai és geotechnikai tervezés
  • Tűzvédelemi szaktervezés
  • Akusztikai tervezés
  • Környezet- és kerttervezés
  • Konyhatechnológiai tervezés

 

Belsőépítészeti tervezés

A legszerencsésebb helyzet az, amikor az építészeti és belsőépítészeti tervezés összefonódik a projekt legelejétől. Természetesen lehetőség van arra is, hogy egy elkészült épület belső tereit alakítsuk ki. Ilyenkor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a belső tér összhangban legyen a ház külső képével. A belsőépítészeti tervezés során arra törekszünk, hogy egyedi, a megrendelő személyiségéhez legjobban illeszkedő élettereket hozzunk létre. A stílusok, formák, felületek kiválasztása során nem a jól működő sémákból válogatunk, hanem különleges, személyre szabott enteriőröket tervezünk.  A kiviteli tervdokumentáció tartalmazza az alaprajzokat, falnézeti-, bútorozási-, világítási terveket, konszignációkat, anyagjegyzéket.

 

Tervezői művezetés szolgáltatás

Az egyszerűsített bejelentési eljárás keretein belül épült lakóházak esetén a tervező kötelezve van a min. 6 alkalmas helyszíni művezetésre, ahol az építtető képviselőjeként a műszaki ellenőrrel együttműködve felügyelik és ellenőrzik a tervek szerinti megvalósulást. Természetesen a projekt után-követés olyan tervezői szolgáltatás, amit egyéb munkák esetén is megrendelhető.
A kiválasztott kivitelezővel az építkezés megkezdése előtt közösen átnézzük a terveket, megválaszoljuk a felmerülő szakkérdéseket, tisztázásra kerül a kivitelező által vállalt műszaki tartalom.
A kivitelezés szereplőivel való kooperációk, aktuális építési folyamatok átbeszélése biztosítja az Építtetőt a megfelelő minőségű és szakmai színvonalú műszaki lebonyolításról. Ellenőrzésre kerül, hogy a kivitelező betartja-e a tervekben foglaltakat, a jogerős építési engedélynek megfelelően. Esetlegesen felmerülő tervmódosításoknál átbeszélésre kerülnek a javasolt megoldások, kiváltott anyagok, szerkezetek. Egyszerűsített bejelentési eljárás esetében az elektronikus építési naplóba minden alkalomról külön eseti bejegyzésre kerülnek.

 

Előzetes költségbecslés / költségoptimalizálás

A folyamatosan változó piaci árak mellett nagy szakmai kihívás meghatározni egy projekt beruházási költségeit. A rövid idő alatt nagymértékben változó építőipari díjszabás sok esetben befolyásolja az építés módját (falazott, öntött falas, paneles, könnyűszerkezetes) és a betervezett anyagokat, szerkezeteket.
Már a tervezési folyamat kezdetekor, a részletes tervezési program átbeszélése után, lehetőség van egyszerűsített (előzetes) költségbecslést készíttetni. Ez sokszor nagy segítséget nyújt a megrendelőnek, hogy mérlegelje a beruházásra fordítandó költségkeretet.
Az épületek pontos bekerülési költségeit azonban csak a kiviteli tervdokumentáció elkészült után, tételes (részletes) költségbecslés alapján tudjuk meghatározni.
A másik opció az, amikor már a tervezési programot is folyamatos költségellenőrzéssel egybekötve alakítjuk ki. Ezzel a metódussal megelőzhetőek a túlzott költségnövelő tényezők.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy a már megtervezett (esetleg építési engedélyt kapott) terveket költségoptimalizáljuk. Jellemzően ilyen esetekben beruházási költséget kell csökkentenünk, ami kétféle módon lehetséges. A könnyebbik eset, amikor átbeszélésre kerül az alkalmazott anyagok kiváltása, módosítása, mindez úgy, hogy az eredeti építészeti koncepció ne sérüljön. A nehezebb eset, amikor az épületet olyan mértékben kell módosítani, áttervezni, hogy az esetlegesen engedélyezési procedúrát is von maga után.

 

Programalkotás / Tanácsadás

Az építészeti program megalkotása egyszerű feladatnak tűnik, mégis érdemes rászánni az időt és alaposan végiggondolni, hiszen ez adja a tervezés vázát. A pontos, precíz és reális tervezési program meghatározza a szükséges funkciókat, helyiségkapcsolatokat, építési rendszereket.
A másik fontos kérdéskör az építési telek övezeti besorolása és az övezetre vonatkozó jogszabályok, előírások megismerése. Irodánk vállalja az előzetes telekvizsgálat során az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) és az adott település Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) vizsgálatát, melyek meghatározzák a fő paramétereket. A beépítettség, szintterületi mutató, zöldfelületi mutató és épületmagasság (vagy építmény-, homlokzatmagasság) befolyásolja az épület kialakítását. Az előírások pontosan utasítást adnak az épület telepítését illetően (szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítés, stb…). Az OTÉK által meghatározott elő-, oldal-, és hátsókert méretei pontosan kijelölik az építési helyet, ahová az épületet elhelyezhetjük. A telekvizsgálat során ellenőrizzük a korlátozásokat (örökségvédelmi, régészeti, stb…), de vizsgáljuk az előírt a tető hajlásszöget, anyaghasználatot, .
Egy építészeti projekt lebonyolítása nehéz feladat, hiszen a rengeteg jogszabály-, előírás, hatósági ügyek intézése-, értelmezése, műszaki szabványok és technológiák kiválasztása komplex mérnöki feladat. Az építészeti tanácsadással segítünk kiigazodni a tervezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

 

Fotorealisztikus látványtervek készítése / 3D modellezés / Építészeti makettek készítése

A tervezés kezdeti szakaszától a könnyebb vizuális kommunikáció és megértés érdekében 3D modelleket készítünk a projektről. A tervezési fázisok előrehaladtával a kézi skicceket, moodboardokat felváltják -a mai kor igényeinek megfelelően- a számítógépes technikával készített háromdimenziós modellek.
A vázlattervi fázis során először a helyszínbe való illeszkedést, a tömegeket-, és térkapcsolatokat szemléltetjük, egyszerűbb grafikai stílusú látványterveken keresztül. Az engedélyezési tervek feldolgozása közben részletesebb modell készül, ahol lehetőség nyílik a választott anyagok, színek, textúrák variálására is. Ezek a látványtervek már fotorealisztikus minőségben képesek bemutatni az épület külső és belső megjelenését egyaránt.
Az állóképek mellett a megrendelőink interaktív modellek segítségével bejárhatják új otthonukat, a könnyen kezelhető 3D navigáció használatával.
A valósághű látványtervek pontosan megjelenítik Megrendelőink elképzeléseit, legyen szó családi ház, társasház, lakópark vagy akár nagyobb volumenű beruházásról. A látványtervek segítséget nyújtanak magasabb színvonalú ingatlan értékesítésnél, az online marketingben, vagy akár a prezentációk során.

A vizuális kommunikáció másik módszere a téralkotást segítő munkaközi makett. Egy jó léptékű makett sallangoktól mentes, lényege az építészeti koncepció szemléltetése. Különböző anyagú, technikájú és részletezettségű maketteket készítünk a feladat típusától függően. Gyakorlatias eszköz, aminek segítségével kísérletezések során jutunk el a legmegfelelőbb tér-tömeg arányokig.

 

Comments are closed.