Amit a tervdokumentáció típusairól tudni érdemes

Legyen szó egy családi ház felépítéséről vagy egy meglévő épület felújításáról, egy biztos, a kivitelezési munkafolyamatok precíz véghez viteléhez elméleti síkon is szükség lesz a kivitelezés részleteinek pontos meghatározására. Ebben nyújt segítséget a tervdokumentáció, aminek több típusát és részét is megkülönböztetjük.

Mivel a tervdokumentáció fajtái (hatósági előírás szerint) sokfélék és különböző részletezettségűek lehetnek, így külső szemmel könnyen el lehet veszni közöttük. Aggodalomra viszont semmi ok, mert ebben a cikkben kategorikusan összegezzük a témakör olyan hasznos tudnivalóit, amiknek köszönhetően a “korábban érthetetlen” fogalmak is azonnal közérthetővé válnak. Szó esik tehát:

 • a tervdokumentáció jelentőségéről;
 • definiáljuk és tisztázzuk az egyes típusok közötti eltéréseket;
 • illetve említést teszünk a legfontosabb tartalmi egységekről is.

Tervezz fejben, építkezz elméletben!

Veled is megtörtént már, hogy bevásárlólista nélkül indultál a boltba, ezért gyakorlatilag negyed annyi dolgot vásároltál csak meg, mint amennyit szerettél volna? Ha ismerős az érzés, akkor könnyen megérted azt is, hogy egy építészeti tervezés során miért bírnak akkora jelentőséggel a tervdokumentáció egyes típusai. 

Ahogyan arra már korábban is utaltunk, a tervdokumentációnak több típusa is létezik. Az építészeti feladat követelmény– és igényszintje, illetve az építésügyi előírások döntik el, hogy melyikre lesz szükség. Emiatt mondhatjuk azt is, hogy ez a fogalom csupán egy gyűjtőnév, ami az összes olyan kivitelezéshez szükséges munkafolyamat tervezetére kiterjed, amire szükség lehet, hogyha építkezni szeretnél, vagy ha átalakításba, bővítésbe, korszerűsítésbe vágnád a fejszédet. Bármelyik is jelentse számodra az igazságot, könnyen megeshet, hogy több szempontból is elengedhetetlen lesz tervdokumentációt készíteni.

Általánosságban ennek két fő oka van: szükséges, mert egyszerűen kötelező és jogszabályok rögzítik a tartalmát és fontosságát; vagy szükséges, mert egyfajta praktikumként szolgál, mind a megrendelő, mind a kivitelező irányába. Mondhatjuk úgy is, hogy egy megfelelő minőségű és részletezettségű terv kidolgozása nélkül szinte képtelenség a mai kor igényeinek és elvárásainak teljes mértékben megfelelni.

Tudjuk, hogy először furcsa, ha azt mondjuk, az építészet fejben kezdődik, de tényleg ez az igazság. Reagálni kell az ügyfél legfontosabb igényeire, fel kell mérni a terepet, meg kell határozni, hogy melyik feladathoz mik lesznek a legoptimálisabb eszközök, illetve megoldások, és így tovább. Annyi apró részletet, de annál nagyobb horderejű dolgot kell végiggondolni, hogy ember legyen a talpán, aki mindegyiket pontról pontra képes az aktuális szituációban felidézni.

Egy tervdokumentáció tehát segíthet abban, hogy minden felmerülő nehézség improvizáció nélkül, tudatosan, előre megálmodott módszerek használatával legyen kiküszöbölve. Így nemcsak az építkezésben résztvevők biztonságérzete növelhető – de a flexibilis hozzáállásnak és a felkészültségnek hála –, lehetőség nyílik a megbízatás időintervallumának csökkentésére, és a költségvetés ésszerű kordában tartására is.

tervdokumentacio-tartalma
végső látványterv a lenti rajzokon bemutatott épületről (egy konkrét épület tervfejlődési fázisait vettük sorra, így könnyebben érthetővé válnak a tervdokumentációk típusai közötti különbségek)

A tervdokumentáció típusainak csoportosítása

A vázlatterv (más néven tanulmányterv) mint előkészítő tervdokumentáció

Egy sikeres építkezés lebonyolításához és végrehajtásához szükség lesz a kiinduló adatokra, azaz minden olyan információra, ami a projekt legalapvetőbb és egyben legfontosabb részleteit tartalmazza. Ezeket az információkat a tervezési programban célszerű rögzíteni, aminek mindenképp tartalmaznia kell:

 • a tervezési helyszín/telek beépítési paramétereit (amibe beletartozik a telek beépíthetősége, szintterülete, zöldfelülete, építmény/épület vagy homlokzatmagassága),
 • az építeni kívánt helyiségek listáját, méretét (helyigények és funkcionális kapcsolatok),
 • az épület kialakításra vonatkozó részeket (tömegformálás, tetőforma, szintszám, anyaghasználat, stb.),
 • a műszaki specifikációkat (építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági, stb.),
 • a beruházási költség meghatározását,
 • illetve a kivitelezés előrelátható időtartamát.

Az építészek ezeket az adatokat és műszaki paramétereket felhasználva készítik el a vázlattervet, mint előkészítő tervdokumentációt, amiben olyan specifikus vázlatterv(ek) található(k) – amik a telepítéstől kezdve, egészen a funkcionális elrendezések–, illetve a térkapcsolatok kialakításáig –, mindent tartalmaznak.

Ilyenkor jellemzően több koncepció is felvázolásra kerül, hogy mindenki megtalálja a számára legoptimálisabb és neki legjobban tetsző kivitelezési lehetőséget. Természetesen mindegyiknek meglesznek az erősségei és egyben kompromisszumai, de végeredményben ez biztosítja, hogy valóban a megrendelő egyedileg priorizált igényei kerülnek előtérbe.

Tudtad?

A C60-nál munkaközi modellekkel, skiccekkel és látványtervekkel is hozzájárulunk a vázlattervekhez, hogy minél gördülékenyebbé tegyük az egymás közötti kommunikáció sikerességét. Így a tervezés valóban egy csapatmunka lesz, amiben a személyre szabott igények olyan szakmai hátteret kapnak, hogy a végeredmény a lehető legnagyobb elégedettséggel töltsön el téged.

tervdokumentacio-tartalma
első-második körös vázlattervi variációk (itt a tetők kialakítását vizsgáltuk, ami nagymértékben befolyásolta az épület tömegbeli megjelenését)

Engedélyezési tervdokumentáció: az egyszerűsített bejelentéstől az engedélyezési tervig 

Attól függően, hogy milyen projekt megvalósítása a cél, az engedélyezési tervdokumentációnak több típusát is megkülönböztetjük. Emiatt eltérő fogalomnak számít az egyszerűsített bejelentési terv és az engedélyezési terv is. Lássuk, hogy röviden hogyan lehet megragadni a kettő közti különbséget!

Egyszerűsített bejelentési tervre akkor lesz szükséged, hogyha egy 300 m2 alatti lakóépületet szeretnél felépíteni, vagy ha egy ugyanilyen paraméterekkel rendelkező, de már meglévő lakóházat bővítenél ki. Ennek az eljárásnak megvannak a sajátos alap– és tartalmi követelményei, amiket a 155/2016. (VI. 13.) sz. kormányrendelet tartalmaz.

Ezzel egyenértékűen az engedélyezési terv is egy jogszabályok által előírt tervfajta – feltételeit és pontos részleteit a 312/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben találod. Amit még fontos tudnod, hogy az engedélyezési terv tartalmát az építésügyi hatóság monitorozza, majd végül ez alapján adja meg az építési engedélyt. Ennek tervdokumentációja egyaránt magába foglalja például:

 • a helyszínrajzokat,
 • az alaprajzokat,
 • a metszeteket,
 • a homlokzatokat,
 • a beépítési idomterveket, amik igazolják a tervezett épület szabályosságát,
 • az engedélyezési folyamathoz szükséges szakági munkarészeket, úgy mint épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet, közút, stb.

tervdokumentacio-tartalma
részlet az engedélyezési tervdokumentációból (főépítészi konzultációhoz szükséges látványtervekkel)

Ajánlati– vagy tender-tervdokumentáció

Magyarországon kizárólag akkor lehet építkezni, hogyha egy projekt az engedélyezési eljárás során zöld utat kap. Ha viszont ez megtörténik – és már a kezedben tartod a határozatot –, jöhet is minden gyakorlati teendő. Ezt azonban még érdemes megelőzni egy tender-tervdokumentáció (más néven ajánlati tervdokumentáció) összeállításával, aminek tartalma mondhatni az engedélyezési terv részletesebb kiadása.

Azért fogalmazunk így, mert ebben már a műszaki tartalmú ütemtervek is benne vannak – legfőbb céljuk, hogy segítséget nyújtsanak a kivitelező cég/szakember kiválasztásában. A korábban kifejtett tervdokumentációkhoz képest a tendernél már nem beszélhetünk konkrét tartalmi követelményekről, de funkciója szempontjából fontos, hogy benne legyen egy árazatlan tételes költségkiírás, azaz minden olyan:

 • mennyiségi adat,
 • anyagtípus-specifikáció,
 • technikai módszer,

amire a házépítés vagy –átépítés során szükség lehet. (Példa: építész–, tartószerkezeti–, épületvillamossági költségkiírás, stb.) Röviden, az ajánlati tervnek annyira részletesnek kell lennie, hogy a benne található adatok segítségével azonnal össze lehessen állítani egy kivitelezési árajánlatot.

tervdokumentacio-tartalma
részlet a tender tervdokumentációból és az árazatlan költségvetés kiírásból

Kiviteli tervdokumentáció

Egy tervezési folyamat előrehaladásával a tervdokumentációk is egyre részletesebbé válnak. Végső, de nem utolsó sorban, ezért is hívjuk fel a figyelmed a kiviteli tervre, amit egy egyszerűsített bejelentési eljárás, illetve a konkrét építési engedély megszerzése után is igényelhetsz. A kiviteli terv tartalmi kritériumait a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet foglalja magába.

Erre a dokumentációra tulajdonképpen úgy érdemes tekinteni, mint egy tökéletes sütireceptre, amiben minden hajszálpontosan meg van határozva. Az ajánlati terv aprólékosabb verziójaként is szokták emlegetni, hiszen itt már a szerkezeti részletek kialakításához szükséges elképzelések, és a konkrét építési megoldások (mint szigetelési terv, konszignációs terv, részletrajzok, stb.) is bekerülnek a tartalmi kivonatba. Összességében ez a dokumentum biztosítja azt a stresszmentes, stabil munkafolyamatot, amiről a cikk elején írtunk. Tehát, ha készül egy kiviteli terv:

 • amiben minden műszaki megoldás/paraméter rögzítve van, úgy a kiválasztott kivitelező nem térhet el tőlük.
 • abban az építészeti tartalmon kívül a különböző szakágakkal egyeztetett megoldások is benne lesznek, úgy mint tartószerkezeti–, gépészeti–, elektromos–, kertépítészeti–, belsőépítészeti– megoldások stb.

tervdokumentacio-tartalma
részlet a kiviteli tervdokumentációból (jobb oldalon M1:50 léptékű alaprajz, balra fent egy részletrajz, jobbra lent pedig egy metszet látható)

A tervdokumentáció tartalmi egységei

A tervdokumentációk kategorizálása során itt-ott már utaltunk az egyes tartalmi egységekre, – de ahhoz, hogy a témakör teljes körű, kézzelfogható, univerzális tudásának birtokában legyél –, célszerű vetni rájuk egy pillantást külön is. Mint láthattad, az adott építési projekt típusa és követelménye mindig meghatározzák a tervezet tartalmi szempontjait, de ami mindegyik esetén biztos, hogy az összesnek lesz szöveges és rajzi munkarésze. 

A szöveges blokk permanensen a nyilatkozatokat, műszaki leírásokat, szakvéleményeket, kalkulációkat foglalja magába, míg a vizuális “rajzos rész” a hétköznapi értelemben is használt tervrajzokat tartalmazza. Például ide tartozik minden, ami az engedélyezési tervdokumentációhoz is kapcsolódik – térképmásolat, helyszín– és alaprajz, metszetek, homlokzati terv stb. –, illetve az olyan speciális rajzokat is ide soroljuk, amik egy épület átépítéséhez (pl.: felmérési terv, bontási terv, stb.) vagy a kiviteli tervek feltételeinek teljesítéséhez szükségesek. 

tervdokumentacio-tartalma
részlet a szakági tervdokumentációkból (balra tartószerkezeti tervcsomagból a pillérek és födém vasalási terve, jobbra fent a gépészeti tervből a hővisszanyerős szellőzés részletterve, illetve jobbra lent az épületvillamossági tervből a födémcsövezés terve látható)

További segítségre van szükséged? Nálunk megtalálod!

Egy építkezés vagy egy átalakítás/bővítés/korszerűsítés kifejezetten komplex feladat. Miután a tervdokumentációk legfőbb fajtáit górcső alá vettük, jól látszik, hogy ezt a megállapítást nem kizárólag a kivitelezési munkálatok miatt tesszük. Az építészeti célok megvalósítására elméletben is ugyanannyira fel kell készülni, bár tudjuk, hogy az ilyen típusú feladatok átgondolása még azok számára is nagy falat, akik ezen a területen otthonosan mozognak.

Ezért, ha szeretnéd, hogy a vágyaid pont úgy keljenek életre, mint ahogy megálmodtad őket – vagy akár még jobban –, akkor bátran keress minket! A C60 csapatával, a kezdeti tervektől egészen a kész épület utolsó simításáig elkísérünk azon az úton, aminek a végén egy újabb mérföldkőhöz érkezel. Reméljük, hogy a szolgáltatásaink széleskörű kínálatában Te is megtalálod a számodra legjobbnak ígérkező lehetőséget – várjuk a jelentkezésed!